V poslední době se zajímám o zdraví a léčbu v souvislosti s epidemií covid-19.

Chřipka během sezóny 2019/2020 a 2020/2021 (NRL)

14. 3. 2021 6:50
Rubrika: Statistiky | Štítky: zdraví , chřipka , statistiky

Níže uvedené data pochází z NRL datum zprávy, číslo týdne, počet nemocných ARI na 100.000 obyvatel v ČR, rozdíl oproti předchozímu týdnu, poznámka

 

Zkratky: ARI - Accute Respiratory Infection (Akutní respirační infekce); ILI - Influenza Like Illness (onemocnění podobné chřipce) ; NRL - Národní Referenční Laborator - vyšetřuje jen minimum vzorků - vysoká čísla ve stovkách a tisících pochází od jiných laboratoří, které hlásí své údaje. HCD - Horní cesty dýchací; mat. materiály (vzorky)

HRV - rhinovir

ADV - adenovirus

MPV - metapneumovir

SARI - závažné případy chřipkové infekce vyžadující hospotalizaci v režimu intenzivní péče (SARI), do poznámek jsem to uvedl, jako hospitalizaci na JIP.

WGS - Whole Genome Sequences (ohledně genomového sekvenování)

Infl - influenza (chřipka)

resp. - respirační; kar. - karanténa; hl - hlavní; neg. - negativní

pac. - pacienti/pacientů

surveillance - z angl. přeloženo jako průzkum či dohled (ohledně sledování vývoje chřipky v populaci.

ILI - Infuenza Like Illness - onemocnění podobné chřipce

ARI - Acute Respiratory Illness - akutní respirační onemocnění.

 

Sentinel surveillance - je „sledování míry výskytu konkrétních onemocnění / stavů prostřednictvím dobrovolné sítě lékařů, laboratoří a útvarů veřejného zdraví s cílem posoudit stabilitu nebo změnu úrovně zdraví populace“. [1] Popisuje také studium míry onemocnění u konkrétní kohorty, jako je zeměpisná oblast nebo podskupina, za účelem odhadu trendů u větší populace. Podle Světové zdravotnické organizace: "Sentinel surveillance zahrnuje omezený počet vybraných poskytovatelů zdravotní péče nebo nemocnic, které hlásí konkrétní zdravotní události, které mohou být zobecnitelné a reprezentativní pro celou populaci. Non-sentinelový dohled je termín používaný při odběru vzorků z jiných zdrojů, např. od praktiků a/nebo z nemocnic, které se neúčastní sentinelového monitorovacího systému. V univerzálních monitorovacích systémech hlásí všichni poskytovatelé zdravotní péče nebo nemocnice výskyt specifických zdravotních událostí."

 

Onemocnění parainfluenzy se projevuje např. laryngitidou, zánětem hrtanu, bronchiolitidou a zápalem plic (pneumonie), přičemž nejčastějšími komplikacemi jsou akutní zánět středního ucha a zápal plic.

 

zdroj: pdf 1

 

zpráva kdy ARInárůstpoznámka
4.11.201944  do 30.10. dominují rhinoviry 32.8%, parainfluenza 11,9%, enteroviry 7,4%
11.11.201945  rhinoviry téměř 1/3, u ambulantních pacientů 2x chřipka B, chřipka v populaci naprosto okrajově
18.11.201946  rhinoviry 30%, parainfluenza ~11,9%, enteroviry ~7,4%, odečteno z grafu
25.11.201947  podobně, rhinoviry 30%. Vysočina chřipka typu A 1x ambulantní případ aktuálně
2.12.201948  Chřipka A/H3 v Liberci
9.12.201949  Chřipka A/H3N2 sporadicky; odpovídá sezóně, ale upozornění na epidemické nebezpečí u A/H3
16.12.201950  A/H3N2 se mírně navyšuje v sentinelu i u hospitalizovaných; Brno - Lišeň onemocnění ILI, výpis lokalit s chřipkou typu A
23.12.201951  Nemocnost ILI stoupá hl. na Jihomor. a MS kraji, v některých krajích nemocnost ARI 40-50%, ředitelské volno. Zcela převažuje podtyp A/H3, minimální A/H1 a B
6.1.20201  tradičně pokles virů chřipky, výskytů v nemocnicích celkem 60.
13.1.202021051+60%navyšují se záchyty chřipky typu A, subtyp A/H3N2 a A/H1N1pdm v sentinelu i u hospitalizovaných. Jednou výskyt chřipky typu B ve spolupracující laboratoři; v kategorii ILI výskyty 28 na 100 tis.
20.1.202031122+6,5%22% chřipka typu A, z toho 4% A/H1N1pdm, 15% A/H3N2, V 15% sentinelu jiné případy resp. agens (1x koronaviry, rhinoviry 2x); Nárůst chřipky u dětí 6-14let o 23,8%; v ILI je 47 ze 100 tis. tj. vzestup o +68%; do 17.1. 40x SARI, z toho 8 infekci podlehlo.
27.1.202041452+29,8%Chřipka typu a 212/689 (~1/3). Nárůst chřipky u dětí 6-14 let o 55,4% a 0-5 let +43,8%; v ILI je 130 ze 100 tis. tj. vzestup o +176,6%; do 24.1. 57x SARI, z toho 12 infekci podlehlo.
3.2.202051865+28,4%záchyty resp. virů 595/1180. 453 příp. chřipka typu A, 24x B; nejvyšší nárůst nemocnosti ARI je ve věku 25-64 let nárůst +34,2%, 0-5 let +21,8%; v ILI je 252 ze 100 tis. tj. vzestup o +94%; do 31.1. 76x SARI, z toho 14 infekci podlehlo. 
10.2.202061896+1,7%Chřipka typu A/H3N2 převažuje 10%, Záchyt 594/1292 tj.46% resp. viry. 460x (36%) chřipka typu A a 21 (2%) chřipka typu B, subtyp A/H1N1pdm 3%. Děti 0-5 let nárůst +5,5%; děti 6-14 let klesá -0,6% (jarní prázdniny); v ILI je 283 ze 100 tis. tj. vzestup o +12,3%, u lidí 65 let a víc vzestup o 83%; do 7.2. 126x SARI, z toho 23 infekci podlehlo. 
17.2.20207??vyšetřeno 32 vzorků z HCD v NRL;NRL obdržela dalších 65 materiálů na chřipku; mírný pokles detekcí virů chřipky A; převažuje A/H3N2 (50%), A/H1N1pdm(17%), B (6%); celorepublikově stále probíhá epidemie chřipky
24.2.202081422-11,2%Na chřipku a vir. resp. patogeny bylo vyšetřeno 393/923 (42,6%), chřipka typu A 142x (15,4%); Další patogeny paramyxoviry - resp. synciální virus (33x tj. 3,6%), metapneumovirus 22x (2,4%), rhinoviry 21 (2,3%); v ILI je 141 ze 100 tis. tj. pokles:  -32,5%, u lidí 65 let a víc vzestup o 83%; do 21.2. 228x SARI, z toho 44 infekci podlehlo.
2.3.202091323-7%Na chřipku a vir. resp. patogeny bylo vyšetřeno 299/800 (42,6%), chřipka typu A 168x (21%); Převládá subtyp A/H3N2 (8%); v ILI je 114 ze 100 tis. tj. pokles:  -19,2%; do 28.2. 250x SARI, z toho 50 infekci podlehlo.
6.3.2020101226-7,3%V NRL vyšetřeno: 18 vzorků z toho chřipka 0, a dalších 223 resp. biol. mat. U nesentinelových vzorků 20x chřipka typ A, typ B 1x; Dále 163 mat. na SARS-CoV-2 od 155 pacientů, z toho 21 pac. žádost na vyš. viru chřipky: 1 typ A, 6 neg. další probíhá. Od 1.3. do 6.3. 12 nálezů SARS-CoV-2 od 6 pac.; v ILI je 77 ze 100 tis. tj. pokles:  -32,5%; do 6.3. 267x SARI, z toho 55 infekci podlehlo. Chřip. epid. pozvolna ustupuje.
 11   
23.3.202012699-37%v ILI je 26 ze 100 tis. tj. pokles:  -56%; do 20.3. 287x SARI, z toho 57 infekci podlehlo.
 13   
6.4.202014*  NRL vyšetřila 44 vzorků sentinelu (1x chřipka A, 6x A/H3, 1x B/Victoria, 6x ADV, 5x MPV, 3x HRV, 2x RSV), 73 od hospitalizovaných 1 Infl A, 1x A/H1, 1xB/Victoria. 1x MPN, 1x MPV, 98 pro určení celého resp. panelu (1x SARS-CoV-2, 3x Infl A, 3x A/H1, 4x A/H3, 2x B/Victoria, 2x HRV, 2x RSV); Od jiných laboratoří vyšetřeno 3909 mat.s  dominující detekcí chřipky typu A (13%), A/H1N1pdn09 (1,9%), A/H3N2 (3,7%), B (2,7%); z nechřipkových resp. syncitální vir (3,4%), metapneumovir (2,6%).; přetrvává lokální výskyt chřipkových onemocnění, ale výskyt se snižuje
 15   
20.4.202016**  22 ARI/ILI od pac. vyšetřeno na chřipku, vše neg. kromě 3x KHS Ústí n. Labem od 3 dětí s ILI, kde se prokázal chř. vir A/H3. NRL konstatuje, že rozvolnění kar. opatření na konci na konci sezóny přispělo k výskytu chřipky. Ve všech hlásících lab. zachyceno jen 9/88 mat. sice: 3x A/H3, 1x MPV, 4x Mycoplasma pneumoniae; do 17.4. hlášeno 296 SARI, z toho 58 infekci podlehlo.

ODŮVODNĚNÍ POKLESU VÝSKYTŮ CHŘIPEK

* - NRL 14. týden 2020 - ve zprávě se píše:

* - NRL 16. týden 2020 - ve zprávě se píše:

Věková kohortaSARISARI zemřelých
0-5 let141
6-14 let80
15-24 let50
25-64 let8512
65+ let18445
Celkem29658

Ve zprávě ze 44. týdnu 2020 NRL upozorňuje KHS, že úkolem NRL je zajistit surveillance všech resp. virů včetně SARS-CoV-2 a dle pokynů hl. hygieničky je třeba navýšit počet vzorků. Tzn. že si mají vyzvednout medium pro transport. Cituji: "Pokud budeme všichni v Evropě jen detekovat SARS-CoV-2 metodou PCR nebude možné zajistit izolaci kmenů viru pro vakcínu proti chřipce na příští rok." Z toho vyvozuji, že NRL potřebuje monitorovat kmeny chřipky v populaci, aby věděli jak nakonfigurovat vakcíny proti chřipce. NRL si vlastně postěžovala, že ji nikdo neposílá vzorky od SARS-CoV-2 negativních osob za účelem detekce chřipky a jiných resp. virů.

Ve zprávách z 44.-46. týdne 2020 NRL zmiňuje, že sběr dat a vyšetřování ohledně resp. virů, zejména chřipky, v ČR i celém evropském regionu je nepříznivě ovlivněn epidemií COVID-19. V Evropě Jen sporadicky se objevily výskyty ARI/ILI bez hospitalizace.

Zpráva 47. podobně:

Zpráva 49.: V týdnu 48. byly hospitalizovány 2 lab. potvrzené případy chřipky na JIP a další tři mimo JIP.

Zpráva 50.: V týdnu 49. bylo  vyšetřeno 1002 sentinelových vzorků primární péče s neg. výsledkem na přítomnost chř. virů. V nesentinelových vzorcích byly sporadicky detekovány typy A a B. Mezi vzorky hospitalizovaných pac. nebyly potvrzeny žádné případy chř. V NRL ani nedekovali žádné běžné resp. viry.

Zpráva 51.: Je podobná jako z. 52. vyšetřeno 1292 sent. vzorků prim. péče s neg. výsledkem na př. chř. virů. Zbytek se opakuje.

Zpráva 52.: obsahuje jen informace o sekvenování a obrázek amynokyselin.

Zdá se, že od 52. zprávy NRL přestala zcela monitorovat jiná resp. onemocnění než COVID-19.

Zpráva 53.: 55 mat. z laboratoří, detekováno jen pár rhinovirů

Zpráva 01. (11.ledna):

Zpráva 1. za 2021: V rámci surveillance NRL vyšetřila jen 13 vzorků; další laboratoře  (18) vyšetřili 97 mat. z toho 2 rhinoviry, jeden případ smíšené infekce ... chřipka nedekována. Závěr: "Kromě SARS-CoV-2, který se v rámci intenzivnějšího šíření nejvíce diverzifikuje, stále cirkulují především rhinoviry."

Zpráva 2. za 2021: (z Evropy) sentinel 872 vzorků - chřipka 0. V non-sentinelových vzorcích virus chřipky stále sporadicky (A, i B). Žádná hosp. v důsledku chřipky. (dále jen ČR): 

Zpráva 3. za 2021: (z Evropy) sentinel 928 vzorků - chřipka 0. V non-sentinelových vzorcích virus chřipky stále sporadicky (A, i B). Žádná hosp. v důsledku chřipky. (dále jen ČR): Celkem vyšetřeno 113 vzorků se 2 záchyty rhinoviry, chřipka 0.

Zpráva 5. za 2021: (v Evropě) 1 výskyt chřipky s ARI/ILI příznaky z celkem 928 vzorků sentinelu. V nonsentinelových vzorcích virus chř. stále jen sporadicky (infl A, B). Hospitalizace kvůli chř. 0. (V ČR) NRL vyšetřila 21 vzorků z toho bylo 9 na vyšetřovaný panel resp. virů, včetně chř. výsledek neg. V rámci ČR bylo vyšetřeno 244 vzorků - nálezy jen rhinoviry a jeden RSV. V 5. týdnu ještě 2x záchyt adenoviry a 1x resp. syncitiální vir.

Zpráva 6. 16.2.2021 (v Evropě) z 1307 vzorků ze sentinelu 8 výskytů chř. viru u pac. s ARI/ILI příznaky.  V nonsentinelových vzorcích chř. vir jen sporadicky. 2 př. hospitalizace kvůli chřipce. (V ČR) NRL vyšetřila 22 vzorků z toho 1 enterovirus. V ČR celkem 120 vzorků z toho 3x rhinovirus.

Zpráva 7. za 2021 (v Evropě) z 1268 vzorků ze sentinelu výskyt 0 chř. viru. u pac. s ARI/ILI příznaky. V nonsentinelových vzorcích chř. vir jen sporadicky. 0 př. hospitalizace kvůli chřipce. (V ČR) NRL vyšetřila 14 vzorků z toho 0 chř. V ČR celkem 96 vzorků z toho 5x rhinovirus a 1x adenovirus.

POZOR: Ty laboratoře se nezaměřují na vyšetření celého panelu resp. virů, ale především na SARS-CoV-2. Je tedy logické, že tyto údaje nám toho moc neřeknou!

Zpráva 8. 28.2.2021 (v Evropě) z 996 vzorků ze sentinelu výskyt 2x chř. vir u pac. s ARI/ILI příznaky. V nonsentinelových vzorcích chř. vir jen sporadicky. 0 př. hospitalizace kvůli chřipce. (V ČR) NRL vyšetřila 28 vzorků z toho 0 chř. V ČR celkem 85 vzorků z toho 1x adenovirus.

Zpráva 9. 5.3.2021 (v Evropě) z 1045 vzorků ze sentinelu výskyt 3x chř. vir u pac. s ARI/ILI příznaky. V nonsentinelových vzorcích chř. vir jen sporadicky. 2 př. hospitalizace kvůli chřipce pro SARI ale jen jeden potvzen jako chřipka; další výskyt na neintenzivním oddělení. (V ČR) NRL vyšetřila 13 vzorků z toho 0 chř. V ČR celkem 120 vzorků z toho výskyty RSV, AdV, CoV, HRV.

Pozn. k ČR. První věta původně vždy uvádí výskyt SARS-CoV-2, což vynechávám. Tzn. že oni to tam neposílají na detekci chřipky, ale aby ověřili COVID-19. Většina těch pozitivních výsledků jsou totiž CoV. Druhá věta z celorepublikového průzkumu se vztahuje na detekci resp. onemocení.

Zpráva 10. 15.3.2021 (v Evropě) z 1026 vzorků ze sentinelu výskyt 3x chř. vir u pac. s ARI/ILI příznaky. V nonsentinelových vzorcích chř. vir jen sporadicky. (V ČR) V rámci surveilance nebyl do NRL zaslán žádný vzorek. V ČR celkem 157 vzorků z toho vše negativní kromě 1x resp. syn. vir. a 1x rhinovir.

Zobrazeno 285×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Štítky

Autor blogu Grafická šablona signály.cz