O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Kalich spasení

4. 7. 2019 23:43
Rubrika: Sen o nové církvi | Štítky: víra
Nevím jak je to v tradičních církvích, ale v evangelikálních církvích i mimo ně je docela dost podceňován význam kalichu spasení a svěcení soboty. Hospodin Bůh nařídil Izraeli (a tím i nám), aby dodržoval svěcení soboty, dne odpočinku, jakožto smlouvu s Bohem navěky platnou. ("To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si." Ex 31:17; "Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení" Lv 16:31). Nedodržování této smlouvy, respektive porušení smlouvy je tedy vážným přestupkem. Ježíš řekl, že nepřišel zrušit starý Zákon, ale naplnit ho. Podobně je to i s kalichem spasení, který je znamením smlouvy a má se pít pravidelně každou sobotu ve společnosti věřících, při večeři. Kdo pije z kalichu spasení, vyznává že věří, že Bůh prolil vzácnou krev za jeho hříchy, hříchy byly odpuštěny skrze krev a život, abychom my mohli život přijmout a vstoupit do Boží přítomnosti. Křesťané ale časem tuto tradici zrušili a tím pádem odpadli od smlouvy. Vím totiž, že nedodržují ani sobotu, ani čas, ani tuto připomínku, která by se měla správě konat každou sobotu a o Velikonocích zcela určitě. Pít z kalichu spasení má každý věřící, který vstoupil na cestu spravedlnosti, nesmí z něj pít hříšníci. Nemůžete pít víno z kalichu bez toho, aniž byste opustili své zlé skutky. Pokud například žijete v nemanželském svazku a máte sex s někým s opačným pohlavím či nedej bože se stejným pohlavím, je třeba tohoto zvráceného jednání zanechat; muž a žena se musí oženit. Zloději musejí přestat krást, nesmí si namlouvat, že peníze z kasy si jen "půjčili" a že to zas vrátí, bez vědomí šéfa, je to krádež. Zloděj do Božího království nevstoupí a nevstoupí do něj ani člověk, kdo se nenechal pokřtít ponořením do vody. Ponoření do vody nás spojilo s Kristem, není to jen symbol, stejně jako kalich spasení nám pomáhá udržovat a posvěcovat každodenní vztah s Bohem. Je škoda, že křesťané toto podceňují a nechápou důležitost a podstatu těchto věcí. Neříkám, že bez kalichu spasení nebudete spaseni, ale bez křtu zcela jistě ne. Člověk, který je nerozhodný a váhá nevstoupí do Božího království. Člověk, který pokládá ruku na pluh a otáčí se zpátky není způsobilý pro Boží království. Člověk, který žije dvojí život, podvádí svou manželku nebo klame, není způsobilý pro Boží království. Udělování rozhřešení knězem nikoho nemůže spasit ani očistit od hříchu, protože očištění vyžaduje pokání, nikoliv modlitbu. Pokání není nic jiného než rozhodnutí skoncovat z hříchem, které se projevuje konkrétními skutky. Nemůžeš pokračovat v hříchu a myslet si, že rozhřešení, které ti udělí kněz tě spasí. To je klam a zkaženost, která se vkradla do církve. Kdo káže něco jiného je pod vládou ducha antikrista. Stejně tak odmítání nebo vynechávání kalichu spasení, pro ty (nebo těm) kdo se od hříchu již odvrátili je nebiblické a je to jako byste odmítali přijmout nebo udělit Boží milost. Proklet je ten, kdo káže jiné evangelium, než to které přinesli první apoštolové.
Zobrazeno 101×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz