O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Modlitba spasení

17. 4. 2019 21:14
Rubrika: Biblická inspirace | Štítky: spasení , hřích

Občas narážím na netu na různé modlitby spasení (Sinner's prayer), které ale nepostrádají důraz na pokání, takže si nemyslím, že by takovou modlitbou mohl být člověk opravdu spasen. Příklad takové velmi problematické modlitby: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, děkuji, že jsi zemřel na kříži i za mě a byl jsi vzkříšen z mrtvých. Odpusť, prosím, všechny moje chyby a hříchy. Svěřuji ti svoji duši, sám sebe. Prosím tě, buď mým Pánem a Spasitelem a dej mi život věčný. Naplň mě svým pokojem a ujištěním o tvé lásce. Děkuji ti. Amen.“ Já opravdu takovou modlitbu nedporporučuju žádnému neobrácenému člověku (tj. nekřesťanovi).

Napsal jsem proto vlastní, modlitbu, kde je však třeba nejprve zdůraznit že:

Bible je Slovo Boží, je třeba ji číst, abychom mohli poznat Boží vůli pro náš život. Pro neobráceného člověka je dobré začít evangelii. Já osobně mám nejraději Janovo evangelium protože je krátké a velmi povzbudivé, i když nejsem si jist zda zcela srozumitelné pro neobráceného člověka. Vyžaduje to výklad, aby tomu neobrácený nebo čerstvě obrácený člověk mohl rozumět. Další knihou kterou je důležité přečíst je Skutky apoštolské. Dopisy bych pak zcela vynechal, protože jsou určeny církvi, tedy lidem, kteří už se nějakou dobu pohybují v církevním společenství a dostalo se jim vyučování. Jako čerstvě obrácený bych se pak vrhnul na knihu Genesis až Exodus, pro pochopení základů, myslím že i některé části Leviticus jsou zajimavé a dále pak stojí za přečtení Jozue a knihy Samuelovy, případně knihy Královské. Pro začínajícího věřícího, který ještě ani nenavštívil církev to může být slušný základ. Ještě bych odkázal na pár důležitých veršů z prorockých knih: Jóel 3:1-2, Jeremjáš 32:37-41.

A nyní zmíněná modlitba spasení:

„Ježíši, věřím že jsi Syn Boží, že jsi trpěl a zemřel za mé hříchy a že si byl potrestán za má provinění. Uznávám, že jsem se provinil proti Bohu a lituji svých hříchů. Toužím po změně a chci napravit své jednání. Prosím tě odpust mi a zachraň mě. Chci tě přijmout za svého Pána a Spasitele, sloužit ti a být vyučen tvé Pravdě, skrze Slovo Boží. Věřím, že si zemřel za mě a vstal si z mrtvých, abych mohl žít bez hříchu a následovat tě kamkoliv budeš chtít. Staň se vůle tvá!“

Pokud člověk opravdu lituje svých hříchů a rozhodne se následovat Ježíše, pak taková modlitba bude mít moc. Přesto by ale věřící měl následně vyhledat někoho kdo ho pokřtí do Ježíše Krista, neboť je psáno:

"Kdo uvěří a nechá se pokřtít, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen." Marek 16:16
řecky a anglicky zde: https://biblehub.com/text/mark/16-16.htm

ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται; ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.

Ho pisteusas kaj baptisteis sóthésetaj; hó de apistésas katakrithésetaj.

The one - having believed - and having been baptized - will be saved; The one - however - having disbelieved - will be condemned.

Doslovný překlad:

Ten kdo uvěří a nechá se ponořit bude spasen; ten však kdo bude nevěrný bude odsouzen k trestu.

Uvedl jsem zde doslovný text proto, aby bylo vidět, že biřmování není platný křest vedoucí ke spasení, neboť spasení lze dosáhnout jen skrze víru, pokání a ponořením do vody ve jméno Ježíše Krista.

Více informací:

https://www.youtube.com/watch?v=ogwWNzupAz4

Zobrazeno 423×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz