V poslední době se zajímám o zdraví a léčbu v souvislosti s epidemií covid-19.

74% plně očkovaných v Massachusetts bylo nakažených COVID-19 s příznaky

2. 8. 2021 11:30
Rubrika: Zdraví | Štítky: zdraví , COVID-19 , statistiky , studie

Zdroj: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

Poznámka: Článek opatřuji dvěma poznámkama, včetně přepočtu kvůli tomu, že vakcíny v populaci byly nerovnoměrně rozloženy. V článku se píše o dvou skupinách: 1) akutně nakažení s příznakama (79%) a 2) akutně nakažení plně očkovaní (74%). Report byl podán v rámci studie (klinické hodnocení vakcín proti COVID-19), která probíhá na obyvatelstvu v USA. Důležitá informace: "In Massachusetts, 4 986 906 people or 72% of the state has received at least one dose. Overall, 4 389 137 people or 63% of Massachusetts's population has been fully vaccinated." (zdroj citace) 63% je plně očkovaných. 37% jsou nevakcinovaní nebo částečně vakcinovaní. 28% jsou neočkovaní. 9% jsou ti co obdrželi jen jednu dávku (tyto dva údaje jsou vypočítané). Z toho mi vyplívá, že očkovaní tíhnou k infekci více než neočkovaní. 26% akutně nakažených jsou očkovaní jednou dávkou nebo neočkovaní; jelikož těch co dostali jednu dávku je 2,55x méně než nevakcinovaných, tak mi vychází 18,7% neočkovaných v akutně nakažené populaci (7,3% nakažených má mít jednu dávku). Porovnejte to s 74% plně očkovaných nakažených se zastoupením 63% v populaci. Je tu nepoměr. 18,7/28 < 74/63 (hodnota vlevo je 1,75x menší než hodnota vpravo).

 

Týdenní zpráva o morbiditě a úmrtnosti

Předčasné vydání / 30. července 2021/70

 

Catherine M. Brown, DVM 1 ; Johanna Vostok, MPH 1 ; Hillary Johnson, MHS 1 ; Meagan Burns, MPH 1 ; Radhika Gharpure, DVM 2 ; Samira Sami, DrPH 2 ; Rebecca T. Sabo, MPH 2 ; Noemi Hall, PhD 2 ; Anne Foreman, PhD 2 ; Petra L. Schubert, MPH 1 ; Glen R. Gallagher, PhD 1 ; Timelia Fink 1 ; Lawrence C. Madoff, MD 1 ; Stacey B. Gabriel, PhD 3 ; Bronwyn MacInnis, PhD 3 ; Daniel J. Park, PhD 3 ; Katherine J. Siddle, PhD 3 ; Vaira Harik, MS4 ; Deirdre Arvidson, MSN 4 ; Taylor Brock-Fisher, MSc 5 ; Molly Dunn, DVM 5 ; Amanda Kearns 5 ; A. Scott Laney, PhD 2

 

Souhrn

Co je již o tomto tématu známo?

Varianty SARS-CoV-2 se stále objevují. Varianta B.1.617.2 (Delta) je vysoce přenosná.

Co tato zpráva přidává?

V červenci 2021 bylo po několika velkých veřejných akcích ve městě Barnstable County ve státě Massachusetts mezi obyvateli Massachusetts, kteří do města cestovali v období od 3. do 17. července, identifikováno 469 případů COVID-19; 346 (74%) se vyskytlo u plně očkovaných osob. Testování identifikovalo variantu Delta v 90% vzorků od 133 pacientů. Cyklické prahové hodnoty byly podobné u vzorků od pacientů, kteří byli plně očkováni, a těch, kteří nebyli.

Jaké jsou důsledky pro praxi veřejného zdraví?

Jurisdikce by mohly zvážit rozšířené strategie prevence, včetně univerzálního maskování ve vnitřních veřejných prostorech, zejména u velkých veřejných shromáždění, která zahrnují cestovatele z mnoha oblastí s rozdílnými úrovněmi přenosu SARS-CoV-2.

Metriky článku

Altmetrický:

 

Během července 2021 bylo mezi obyvateli Massachusetts identifikováno 469 případů COVID-19 spojených s více letními akcemi a velkými veřejnými shromážděními ve městě v Barnstable County, Massachusetts; očkování mezi oprávněnými obyvateli Massachusetts bylo 69%. Přibližně tři čtvrtiny (346; 74%) případů se vyskytly u plně očkovaných osob (těch, kteří absolvovali dvoudávkový kurz mRNA vakcíny [Pfizer-BioNTech nebo Moderna] nebo dostali jednu dávku vakcíny Janssen [Johnson & Johnson] ≥ 14 dní před expozicí). Genomické sekvenování vzorků od 133 pacientů identifikovalo variantu B.1.617.2 (Delta) SARS-CoV-2, viru, který způsobuje COVID-19, u 119 (89%) a podrodiny Delta AY.3 v jednom (1 %). Celkově bylo 274 (79%) symptomatických očkovaných pacientů s průlomovou infekcí. Mezi pěti pacienty COVID-19, kteří byli hospitalizováni, byli čtyři plně očkováni; nebyla hlášena žádná úmrtí. Hodnoty prahu cyklu (Ct) cyklu reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) v reálném čase u vzorků od 127 očkovaných osob s průlomovými případy byly podobné hodnotám od 84 osob, které nebyly očkovány, nebyly zcela očkovány nebo jejichž stav očkování nebyl znám (medián = 22,77, respektive 21,54). Delta varianta SARS-CoV-2 je vysoce přenosná ( 1 ); očkování je nejdůležitější strategií prevence závažných nemocí a úmrtí. 27. července CDC doporučilo, aby všechny osoby, včetně těch, kteří jsou plně očkováni, nosily roušky ve veřejných veřejných prostorách v oblastech, kde je přenos COVID-19 vysoký nebo značný.* Zjištění z tohoto vyšetřování naznačují, že i jurisdikce bez podstatného nebo vysokého COVID Přenos -19 by mohl zvážit rozšíření preventivních strategií, včetně maskování ve veřejných prostorách bez ohledu na stav očkování, vzhledem k potenciálnímu riziku infekce během účasti na velkých veřejných shromážděních, která zahrnují cestovatele z mnoha oblastí s různou úrovní přenosu.

Ve dnech 3. – 17. Července 2021 se ve městě v Barnstable County ve státě Massachusetts konalo několik letních akcí a velká veřejná shromáždění, která přilákala tisíce turistů z celých Spojených států. Od 10. července obdrželo ministerstvo zdravotnictví Massachusetts (MA DPH) zprávy o nárůstu případů COVID-19 u osob, které mají bydliště nebo nedávno navštívili Barnstable County, včetně plně očkovaných osob. Osoby s COVID-19 hlásily účast na hustě zabalených vnitřních i venkovních akcích v místech, která zahrnovaly bary, restaurace, penziony a nájemní domy. 3. července MA DPH hlásil 14denní průměrný výskyt COVID-19 nulových případů na 100 000 osob denně u obyvatel města v okrese Barnstable; do 17. července se průměrný 14denní výskyt u obyvatel města zvýšil na 177 případů na 100 000 osob denně ( 2 ).

V období od 10. do 26. července identifikovala MA DPH na základě údajů o cestovní historii ze státního sledovacího systému COVID-19 skupinu případů mezi obyvateli Massachusetts. Další případy byly zjištěny místními zdravotními jurisdikcemi vyšetřováním případů. Případy COVID-19 byly spárovány se státním registrem imunizace. Případ spojený se shlukem byl definován jako příjem pozitivního výsledku testu SARS-CoV-2 (amplifikace nukleové kyseliny nebo antigen) ≤14 dní po cestě do města nebo pobytu ve městě v okrese Barnstable od 3. července. byli ti v plně očkovaných rezidentech Massachusetts (ti s dokumentací ze státního imunizačního registru dokončení očkování proti COVID-19 podle doporučení Poradního výboru pro imunizační postupy, ≥ 14 dní před expozicí). Vzorky byly odeslány k sekvenování celého genomu § buď do Massachusetts State Public Health Laboratory nebo Broad Institute of the Massachusetts Institute of Technology and Harvard University. Hodnoty Ct byly získány pro 211 vzorků testovaných pomocí nekomerčního panelu RT-PCR v reálném čase pro SARS-CoV-2 provedeného v rámci autorizace pro nouzové použití na platformě pro sekvenování klinického výzkumu Broad Institute. Dne 15. července vydal MA DPH první ze dvou oznámení o výměně informací o epidemii, aby identifikoval další případy mezi obyvateli amerických jurisdikcí mimo Massachusetts související s nedávným cestováním do města v Barnstable County v červenci 2021. Tato aktivita byla zkontrolována CDC a byla prováděna konzistentně s příslušnými federálními zákony a zásadami CDC. 

Do 26. července bylo mezi obyvateli Massachusetts identifikováno celkem 469 případů COVID-19; data odběru pozitivních vzorků se pohybovala od 6. července do 25. července (Obrázek 1 ). Většina případů se vyskytla u mužů (85%); medián věku byl 40 let (rozmezí = <1–76 let). Téměř polovina (199; 42%) hlásila bydliště ve městě v Barnstable County. Celkově 346 (74%) osob s COVID-19 hlásilo příznaky odpovídající COVID-19. ** Pět bylo hospitalizováno; k 27. červenci nebyla hlášena žádná úmrtí. Jeden hospitalizovaný pacient (věkové rozmezí = 50–59 let) nebyl očkován a měl několik základních zdravotních stavů. Další tyři plně očkovaní pacienti ve věku 20–70 let byli rovněž hospitalizováni, z nichž dva měli základní zdravotní potíže. Počáteční genomové sekvenování vzorků od 133 pacientů identifikovalo variantu Delta ve 119 (89%) případech a podlinou Delta AY.3 v jednom (1%) případě; genomové sekvenování nebylo úspěšné u 13 (10%) vzorků.

Ze 469 případů u obyvatel Massachusetts se 346 (74%) vyskytlo u osob, které byly plně očkovány; z toho 301 (87%) byli muži s průměrným věkem 42 let. Vakcíny, které obdržely osoby, u nichž došlo k aktutním (breakthrough) infekcím, byly Pfizer-BioNTech (159; 46%), Moderna (131; 38%) a Janssen (56; 16%)

(POZNÁMKA PŘEKLADU: Tyto procenta jsou z celku 346 (74%); vztaženo k 469 případům obyvatel Massachisetts plně očkovaných pozitivních případů bylo: ~33,9%, ~27,93% a ~11,94%);

mezi plně očkovanými osobami v obecné populaci Massachusetts 56% dostalo Pfizer-BioNTech, 38% dostalo Modernu a 7% dostalo očkovací přípravky Janssen.

(POZNÁMKA PŘEKLADU: Pokud podle těchto údajů o rozložení vakcín provedeme korekci procent akutních infekcí u plně očkovaných, a sice podle vzorce: 100/a*b, kde a jsou hodnoty 46, 38 a 16; b jsou hodnoty rozložení plně očkovaných v populaci Massachusetts 55,45 , 37,62 a 6,93 [%], pak pro vakcíny Pfizer-BioNTech, Modernu a Janssen vychází tyto hodnoty: 83, 101, 230,9 ... Čím větší hodnota, tím menší ochrana před očkováním. To nám říká, že při rovnoměrném rozdělení vakcín by u vakcín Janssen vyšla nejhorší hodnota akutních infekcí. Součet je 414,8  přepočteno na procenta 100% = 20%+24,35%+55,65%, Pfizer-BioNTech tedy vychází nejlépe.).

Mezi osobami s akutní/průlomovou infekcí 274 (79%) hlásilo příznaky nebo symptomy, z nichž nejčastější byl kašel, bolest hlavy, bolest v krku, myalgie a horečka. Mezi plně očkovanými symptomatickými osobami byl medián intervalu od dokončení ≥ 14 dnů po podání konečné dávky vakcíny do nástupu symptomů 86 dnů (rozmezí = 6–178 dní). Mezi osobami s průlomovou infekcí byli čtyři (1,2%) hospitalizováni a nebyla hlášena žádná úmrtí. Hodnoty Ct RT-PCR v reálném čase ve vzorcích od 127 plně očkovaných pacientů (medián = 22,77) byly podobné jako u 84 pacientů, kteří byli neočkovaní, nebyli plně očkováni nebo jejichž stav očkování nebyl znám (medián = 21,54) (Obrázek 2 ).

Opatření ke zmírnění přenosu zahrnovala rozšíření doporučení pro testování pro osoby s cestováním nebo blízkým kontaktem s případem spojeným s klastry, bez ohledu na stav očkování; místní doporučení pro použití masky v interiérech, bez ohledu na stav očkování; rozmístění státem financovaných mobilních testovacích a očkovacích jednotek ve městě v Barnstable County; a informační dosah návštěvníkům a obyvatelům. V této komunitě zaměřené na cestovní ruch společnost Community Tracing Collaborative  provedla kontakt s pracovníky pohostinství, mezinárodní pracovní silou vyžadující zasílání zpráv ve více jazycích.

Výzva MA DPH k případům vyústila v další zprávy o případech mezi obyvateli dalších 22 států, kteří cestovali do města v Barnstable County v období od 3. do 17. července, a také zprávy o sekundárním přenosu; probíhají další analýzy. Ke dni 3. července bylo odhadované pokrytí očkování proti COVID-19 mezi oprávněnou populací v Massachusetts 69% ( 3 ). Další vyšetřování a charakterizace průlomových infekcí a účinnosti očkování u této vysoce očkované populace stále probíhá.

 

Diskuse

Varianta SARS-CoV-2 Delta je vysoce přenosná ( 1 ) a pochopení determinant přenosu, včetně lidského chování a účinnosti očkování, je zásadní pro rozvoj strategií prevence. Ke snížení morbidity a mortality související s COVID-19 jsou zapotřebí víceúrovňové strategie prevence ( 4 ).

Zjištění v této zprávě podléhají minimálně čtyřem omezením. Za prvé, data z této zprávy jsou nedostatečná k vyvození závěrů o účinnosti vakcín proti COVID-19 proti SARS-CoV-2, včetně varianty Delta, během tohoto ohniska. Se zvyšujícím se pokrytím očkování na úrovni populace budou očkované osoby pravděpodobně představovat větší podíl případů COVID-19. Za druhé, asymptomatické průlomové infekce mohou být nedostatečně zastoupeny kvůli zaujatosti detekce. Zatřetí, demografie případů pravděpodobně odráží údaje o účastnících veřejných shromáždění, protože akce byly prodávány dospělým mužským účastníkům; probíhá další studie k identifikaci dalších populačních charakteristik mezi případy, jako jsou další demografické charakteristiky a základní zdravotní stavy včetně imunokompromitujících podmínek. *** MA DPH, CDC a dotčené jurisdikce spolupracují na této reakci; MA DPH provádí další vyšetřování případů, získává vzorky pro sekvenování genomů a propojuje informace o případech s laboratorními údaji a historií očkování. Konečně, hodnoty Ct získané kvalitativními diagnostickými testy RT-PCR SARS-CoV-2 by mohly poskytnout hrubou korelaci s množstvím viru přítomného ve vzorku a mohou být také ovlivněny jinými faktory, než je virová nálož.  Ačkoli test použitý v tomto šetření nebyl validován, aby poskytl kvantitativní výsledky, nebyl žádný významný rozdíl mezi hodnotami Ct vzorků odebraných z průlomových případů a ostatních případů. To může znamenat, že virová zátěž očkovaných a neočkovaných osob infikovaných SARS-CoV-2 je také podobná. K potvrzení těchto nálezů jsou však nutné mikrobiologické studie.

Organizátoři akcí a místní zdravotní jurisdikce by měli průběžně hodnotit potřebu dalších opatření, včetně omezení kapacity při setkáních nebo odložení akce, na základě aktuálních rychlostí přenosu COVID-19, pokrytí očkování obyvatelstva a dalších faktorů. §§§ 27. července vydala CDC doporučení, aby všechny osoby, včetně těch, kteří jsou plně očkováni, nosily roušky ve vnitřních veřejných prostorách v oblastech, kde je přenos COVID-19 vysoký nebo značný. Zjištění z tohoto vyšetřování naznačují, že i jurisdikce bez podstatného nebo vysokého přenosu onemocnění COVID-19 by mohly zvážit rozšíření preventivních strategií, včetně maskování ve veřejných prostorách bez ohledu na stav očkování, vzhledem k potenciálnímu riziku infekce během účasti na velkých veřejných shromážděních, která zahrnují cestovatele z mnoha oblasti s různou úrovní přenosu.

 

Poděkování

Hanna Shephard, Geena Chiumento, Nicole Medina, Juliana Jacoboski, Julie Coco, Andrew Lang, Matthew Doucette, Sandra Smole, Patricia Kludt, Natalie Morgenstern, Kevin Cranston, Ryan J. Burke, Massachusetts Department of Public Health; Sean O'Brien, Theresa Covell, ministerstvo zdravotnictví a životního prostředí Barnstable County; Marguerite M. Clougherty, John C. Welch, Community Tracing Collaborative; Jacob Lemieux, Christine Loreth, Stephen Schaffner, Chris Tomkins-Tinch, Lydia Krasilnikova, Pardis Sabeti, Broad Institute; Sari Sanchez, Bostonská komise pro veřejné zdraví; Mark Anderson, Vance Brown, Ben Brumfield, Anna Llewellyn, Jessica Ricaldi, Julie Villanueva, CDC COVID-19 Response Team.

 

Odpovídající autor: Catherine Brown, catherine.brown@mass.gov.

Zobrazeno 398×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Štítky

Autor blogu Grafická šablona signály.cz