O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Jak dnešní kazatelé ne/staví na Božím slově

25. 4. 2019 14:01
Rubrika: Sen o nové církvi | Štítky: učednictví

V dnešních církvích je mnoho falešných učitelů a falešných kazatelů. Dědí se to vše už od katolické církve, ještě od reformace, která nebyla dokončená. Tak například desátky. V bibli v novém zákoně není ani slovo o tom, že máme sboru či církvi odevzdávat desátek! Šok? Tak si to vyhledejte

To co je v NZ řečeno o desátkách, se netýká církve, ale židů a jejich náboženského systému. Židé totiž museli odevzdávat desátky, ale to bylo v podstatě "státu". Oni tedy neměli stát jako takový, ale měli jakýsi systém, do kterého odevzdávali daně. Desátky by dnes tedy odpovídaly slovu daně odevzdávané státu. Mílně panuje představa, že desátky jsou jednou desetinou příjmu. Ale to je omyl! Pro židy, kteří se řídí Mojžíšovým zákonem platí takový "daňový" systém, který je poměrně složitý. Tyto "daně" (tedy desátky) tam mají platí ti, kdo vlastní půdu. Ti kdo nemají žádný majetek, který by pronajímali, tak ti žádné desátky neplatí...  Ve skutečnosti ti lidé platí víc než desetinu, ale množství se různě mění podle situace. Je to dost složitý.

Takže pokud někdo chodí do takové církve, která vybírá desátky tak můžeme s klidným svědomím říct, že se neřídí Novým Zákonem, ale židovským přikázáním. Navíc daně se nemají platit církvi, ale státu. Dnešní desátku v křesťanských církvích slouží jednoduše k tomu, aby ta tradiční církevní mašinérie mohla fungovat... V bibli se nic nepíše o tom, že by křesťan měl platit církvi desátky.

Vydělávající křesťan platí daň státu, která je ve výši 15% u fyzických osob. Mojžíšův zákon s něčím takovým vůbec nepočítal. Židé totiž původně neměli mít krále, ale jen soudce, nebylo tedy komu odvádět daně. Měli jen platit desátky, které pomáhali zušlechťovat charakter a zároveň vztah s Bohem. Vynechám-li tedy z Božího zákonu krále, pak židé neplatili daně, vše co si vypěstovali nebo co se jim narodilo z bravu a skotu bylo jejich, a ta jedna desetina u majetných židů byla určena k požehnání sebe a druhých. To čemu se dnes v církvi říká desátky jsou vlastně "církevní daně", které se vybírají v penězích, což Tóra u desátků zakazuje. Mojžíšův zákon totiž nařizuje dávat desátky v naturáliích. Tyto naturálie jsou vyhrazeny pro 1. kněží, 2. pro slavnosti, kdy je konzumuje obětující rodina a lévita 3. pro chudé, vdovy, hosty a bezdomovce. Užití desátků je přísně vymezeno, církev ale udělala z opravdových Božích desátků církevní daň.

Ježíš nám neřekl, že máme stavět chrámy, kostely a církevní budovy nebo si tyto pronajímat. Církev, kterou postavil Ježíš byla ta, která je popsána v Lukáši 10, tj. církev která je živá, je stále v pohybu, stále se měnící. Jediné kameny jsou jednotliví věřící, kteří ale uctívají Boha v duchu a v Pravdě. Pravá církev se setkává v domácím prostředí, ale i venku:

"Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich." Matouš 18:20

Kdekoli je kdekoli, takže klidně i ve vězení. To jak ale vypadají dnešní církve z betonu a cihel, tak to Ježíš rozhodně nepřikázal.

Tímto článkem jsem chtěl upozornit na fakt, že drtivá většina kazatelů či pastorů nestaví svá kázání na Božím slově. Kážou jiné evangelium než kázal Ježíš a apoštolové. Toto je jen jeden příklad z mnoha, jak církevní kazatelé vytvářejí falešný obraz o církvi.

Ve Skutcích apoštolských 2:43-45 Se píše, že "Na každou duši tedy přišla bázeň a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Všichni věřící pak byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali je všem, jak kdo potřeboval." Toto prodávání a rozdávání majetku, se ale nedělo na základě Mojžíšova zákona o desátcích. Pro nově obrácené věřící přestává platit stará smlouva, jak je psáno v

Židům 8:7  "Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nehledalo by se místo pro druhou."

Není možné žít ve staré smlouvě a v té nové současně. Ta nová smlouva přece počítá s tím, že se už nemusíme řídit literou zákona, "neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje." 2 Kor 3:6. Ta stará smlouva byla přece určena lidem, kteří ještě žijí v tělě, kdežto ta nová byla určena dědicům Božího království, poté co tělo zemře. To co bylo nasáno v Sk 2:43-45 bylo o bázni Boží. Ježíš přece řekl: "Je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby boháč vešel do Božího království." (Marek 10:25) a "Pokud chceš být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, dej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď, následuj mě.". Věřící zejména ti bohatí, tedy viděli, že se přiblížilo Boží království. S Boží bázní tedy dobrovolně prodávali nebo rozdělovali svůj majetek, čímž uskutečňovali své spasení. Toto ale nemá nic společného s nařízením o desátkách, které je součástí Mojžíšova zákona. Desátky totiž byly složitý systém odvádění daní:

Dále k desátkům: Desátky - proč církevní desátky nejsou desátky

Zobrazeno 88×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

A je to tady! Kvůli mě nic vypínat nemusíte. Nicméně Duch Svatý dává také dar výmluvnosti a skrze to víte, jak se bránit proti nepřátelům. Máte mě rád? Já Vás ano. Ale musím konstatovat, že tedy se vzdáváte neb nemáte co říct. Nechám Vás tedy na pokoji, co mi zbývá. Ale pobavil jste mě dost. Ještě nedávno jste tvrdil, že Vám Duch svatý vnuknul, abyste mi odpověděl. Jenže Duch svatý nedělá zmatky. Když Vám teď tvrdí něco jiného Bůh, který je beze změny, na tom něco nesedí. Vypadá to, že to asi stejně smažete.

radim24

Poslední věc. Vy jste vlastně neskutečný demagog. Na jednu stranu jste tady obhajoval desátky na základě Mojžíšová zákona ale přitom jako křesťan s největší pravděpodobností neslavíte sabat, což je jeden z nejdůležitějších židovských svátků. Jestli ho ale slavíte tak mi popiště jak přesně a jestli dodržujete židovské přikázání od pátku večer do soboty večer nepracovat? Ze zkušenosti vím, že drtivá většina křesťanů se tímto neřídí. A ani by nevěděli jak se sabat slaví. Další věc ve které křesťané podle Mojžíšova zákona nejvíce hřeší je jezení vepřového masa, ale i mnoho dalšího. Například společné boslužby žen a mužů v kostele! Nemyslitelné! Předpokládám, že jste taky obřezaný. Tady je vidět, jak velký jste pokrytec.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz