O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Jací mají být biskupové a pastoři

2. 4. 2019 10:03
Rubrika: Sen o nové církvi | Štítky: církev

Slovem ἐπίσκοπος - episkopos se v řečtině označuje osoba dohlížející neboli dohlížitel. Dnes se jim říká biskup nebo pastor. Osoba, která dohlíží na celý sbor. Než uvedu biblickou definici biskupa, tj. pastora, zamyslel bych se nejdříve nad tím jak asi mohla vypadat první církev. Bible popisuje různé církve, například v Korintu. Myslím si, že tehejší křesťanská církev nebyla malá a bezvýznamná. Nevím kolik měl Korint lidí, ale věřím že určitě víc než 50.000. Myslím, že i menší města, pokud měli například 2.000 mohli mít věřících dost a určitě víc než jsou počty věřících (křesťanů) v našich městech dnes. Osobně věřím tomu, že kdyby věřících bylo málo, tak si jich nevěřící lidé nebudou moc všímat. Pakliže pravích věřících je hodně, začne to okolní nevěřící společnosti vadit a začíná pronásledování, o kterém se píše například v listu Filipským. Proto si myslím, že věřících museli být v těchto městech stovky, aby bylo pronásledování opravdu poznat. Pokud by se však jednalo o církev v úpadku, která odpadla od Ježíše Krista, pak by pronásledování cítit nebylo, i kdyby měla hodně členů ... Dnešním obrazem takové církve je například katolická církev, ale i evangelická a jiné, které mají mnoho členů, ale nezažívají žádné pronásledování, protože mají podíl se světem. Církev, která byla pronásledována se tedy s největší pravděpodobností nescházela ve městě ve velkém uskupení, ale v menších uskupeních, tak aby se vešli do běžného domu. Z toho vyplývá, že případný biskup, pastor či dohlížející nejpravděpodobněji sloužil v různých domech, kde se tito věřící scházeli.

Nyní k tomu, jak je v bibli definován biskup či dohlížející - místo slova biskup použiju episkopos.

1 Tim 3:2

ἐπίσκοπος však musí být bezúhonný, manžel jedné ženy...

1 Tim 3:4

ať dobře vede svou rodinu a udržuje své děti v poddanosti se vší počestností.

1 Tim 3:5

vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o boží církev?)

1 Tim 3:6

ne čerstvě obrácený, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení.

...

Dále se tam píše o diakonech, že mají mít tutéž vlastnost jako ἐπίσκοπος.

1 Tim 3:8  Podobně diakoni ... CEP: Rovněž jáhnové ... GR: Διακόνους ὡσαύτως [diakónús hósautós]

1 Tim 3:11

Rovněž manželky ať mají počestné, ne pomlouvačné, ale střídmé, ve všem věrné...

...

Když se tedy píše "podobně", pak to znamená, že biskupové mají podobné vlastnosti jako diakonové a naopak. Boží Slovo tedy jasně říká, zde v šesti případech, že biskup má mít manželku, děti a rodinu.

Episkopem/biskupem či pastorem je osoba, která má manželku, děti a stará se o vlastní rodinu.

Navíc jsem zahrnul také verš 3:6, kde se píše, že dohlížejícím nesmí být čerstvě obrácený člověk, kterým byl právě císař Konstantin (který nebyl křesťan, protože nebyl pokřtěný, ale přesto rozhodoval o záležitostech církve!).

Boží slovo nelze zpochybňovat, protože jak praví Pavel:

"Ale i kdybychom vám my anebo anděl z nebe kázali jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Jak jsme již řekli, tak to nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!" Galatským 1:8-9

Z toho jsem si udělal jasný závěr, že katechismus je falešné učení a celá KC je prokletá. Stejný problém mají i ostatní církve, pokud mají ustanoveno, že biskupem může být člověk, který nemá manželku a děti. Je to jasně proti Slovu Božímu, které je Svaté. Nic svatého pak nemůže být v takto Bohem prokleté církvi!

Zobrazeno 301×

Komentáře

RealToltekDzehenuti

Nekompromisní pravdou máte co na mysli ?

Vojtěch Hýbl (VVRH)

To píše autor Radim24, zeptejte se jeho.

Zobrazit 27 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz