O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Svědectví - jak vypadá pravý křest do vody a co to přináší

24. 3. 2019 22:48

Tady to video ukazuje, jak vypadají biblické křty. Tak nějak to probíhalo za první církve, křest do vody, modlitba, vysvobozování, radost, pokoj a nový život v Kristu:

https://www.youtube.com/watch?v=FiE6Kq2bvPo

Možná ještě jedno video:

https://www.youtube.com/watch?v=tUJzM4bS3dw

Ty videa hlavně připomínají duchovní realitu ve které žijeme; nejen že Bůh je skutečný, ale také Satan, který svazuje a škodí. A dokud nezažijeme plné vysvobození, nejsme skutečně svobodní. Až když jsme vysvobození z duchovního zajetí a naplněni Duchem Svatým, pak teprve jsme zmocněni k tomu, abychom mohli dělat zázraky, ke kterým nás povolává Ježíš:

"Jděte a kažte: Nebeské království se přiblížilo! Nemocné uzdravujte, malomocné očišťujte, mrtvé křiste, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte." Matouš 10:7-8

Bez toho pravého křtu a následného vysvobození je nemožné ty věci dělat. Ale my je musíme dělat, protože je to Ježíšovo přikázání. Kdo nečiní jeho přikázání, nemá nárok na Boží království. Viz 15. kapitola Janova evangelia. Musíme svědčit o Bohu a modlit se za nevěřící lidi, ale ne z vlastních sil, ale z moci Ducha Svatého, jinak se zázraky, uzdravování a vysvobozování, dít nebude.

Je to velká odpovědnost, nejen vůči Bohu, ale i vůči nám samým, pokud nechceme skončit v pekle.

"Kdokoli by si totiž chtěl zachránit duši, ztratí ji, ale kdokoli ztratí svou duši pro mne a pro evangelium, ten ji zachrání. Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši? A co dá člověk na oplátku za svou duši? Kdo by se totiž v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." Marek 8:35-38

Je strašně snadné usnout na vavřínech a spát, chodit si jen do církve sednout, nebo jen kázat pro úzké společenství křesťanů, ale to hlavní poslání je kázat nevěřícím nebo vydávat svědectví ... Kéž mě k tomu zmocní Bůh.

"Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, nejen když jsem byl přítomen, ale nyní mnohem více, když jsem nepřítomen, s bázní a chvěním uskutečňujte spasení svých duší." (Filipským 2:12 NBK)

Zobrazeno 213×

Komentáře

radim24

Mezi vymítáním démonů a dary ducha svatého vůbec nemusí být souvislost, protože démony pochází z hříchů, které jsme napáchali ještě před našim obrácením případně i po něm, protože je jasné, že po obrácení bychom už neměli hřešit. Kdo však hřeší i když nedobrovolně, není stále vysvobozen. Ale až zažije vysvobození, pak logicky začne nést ovoce... Bude veden Duchem Svatým aby svědčil o Bohu a dělal co Ježíš říkal.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Které z těch věcí, co jste posledně napsal opíráte o Písmo svaté? Písmo je první zdroj zjevení, ale jak vzniklo, čím popudem, co se stalo, že máme Bibli? Jak je možné, že nenavazujete na žádnou tradici, když se tradici pokoušíte vytvářet svým snem o církvi. Každá církev má své tradice. Nebo se také pokoušíte jak Svědkové Jehovovy Bibli vykládat Biblí? Zatím není znát, že byste Písmo znal a teologie je o Písmu. Neznalost Písma je neznalost Krista, na to přišel už sv. Jeroným. Za sv. Jeronýma jste ještě nežil ani společenství, za které se snažíte lobovat svou "novou církev"

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz