O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Přijetí Boží milosti k odpuštění hříchů

20. 3. 2019 8:20
Rubrika: Biblická inspirace | Štítky: milost , přijetí

Část stvoření přestala Boha uctívat. Ve svém nitru si řekli, že Boha nepotřebují a že svou životní cestu zvládnou sami. Bůh se nikomu nevnucuje.

Normalita, to je ten stav, kdy si říkáme, že my Boha nepotřebujeme. Je to ta situace, kdy vám lidi ze světa říkají: Ty věříš v Boha? A kde máš toho Boha? Buď normální!

Proč lidé nezakouší Boží přítomnost? Protože chtějí být normální, být jako všichni kolem... Tato země má bohatou zkušenost s popíráním Krista. Lidé odmítli věřit v Boha, protože by museli připustit, že svůj život nemají pod kontrolou. Odmítli pokleknout a poklonit se. Dělají to dokonce i věřící. Chtějí sami rozhodovat o tom, jaké hříchy jim Bůh může odpustit a jaké ne. Dlouhodobě odmítají odpuštění hříchů, protože satan je doprovází a říká jim: Ty nejsi hoden příjmout odpuštění!

Opovrhli Boží milostí a sebeobětováním jediného Božího syna. Kdo je normální to je ten, který se den za dnem trápí tím co udělal, kdo je normální to je ten, který říká druhým jak mají žít, místo toho aby sami přijali plnohodnotné odpuštění pro sebe i pro druhé. Přestali povzbuzovat, protože ani sami sebe nemohou povzbuzovat. Boha neznají, není v jejich životě, protože se rozhodli chodit sami a rozhodovat se sami. Ale Duch Boží není jen pojem; v něm je hojnost života, radosti. Pro Boha je každý jeden z nás jedinečný a originální. Není to normalita, co Bůh chce. On chce, abychom s ním byli a byli oblečeni jeho slávou.

Bůh vás chce obléct novým rouchem, rouchem které bude odrážet lesk jeho slávy. Je to něco čeho nemůžete dosáhnout vlastním přičiněním. Není to z vašich sil. Bůh to dává zadarmo. Můžete věnovat 40 let studiu bible, můžete 30 let chodit každou neděli na bohoslužby a přesto to nemít. Pokud budete spoléhat sami na sebe a odmítat Boží milost. Přiznejte před Bohem, že vyše snaha je marná. Jen on vás může proměnit.

Izajáš 43:18

Nevzpomínejte na věci minulé,

dřívějšími věcmi se nezaobírejte.

Izajáš 43:19

Pohleď, činím novou věc,

právě teď to roste! Jistě to dobře víte.

Já ustanovím v pustině cestu,

na poušti řeky.

 

Alternativně:

Izajáš 43:18

Nevzpomínejte na věci minulé,

starými událostmi se nezabývejte.

Izajáš 43:19

Hle, přináším něco čerstvého,

právě teď to začíná! O tom nepochybujte.

Já ustanovím v pustině Cestu*,

na poušti Proudy*.

* - možno chápat jako odkaz na Krista, neboť Kristus je tou Cestou, proudem živé vody, který přišel, aby zavlažil pustinu našich duší.

Zobrazeno 125×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz